วิธีการใช้งานระบบออโต้ สำหรับแจ้งเตือน"วันหมดอายุทะเบียนรถ"ตรง "แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล"
ตรงหัวข้อ "ปีที่จะแจ้งเตือน ครั้งต่อไป" ระบบจะใส่ปีถัดไปของปีปัจุจุบันไว้ให้ เช่น ปีนี้ปี 2559 ระบบจะใส่ ปี 2560 ไว้ให้
สมาชิกสามารถเปลี่ยนปีตามที่ต้องการได้ สำหรับใช้แจ้งเตือนในรอบที่จะถึงครั้งแรก
(และหลังจากนั้น ระบบจะทำการอัพเดทแจ้งเตือนอัตโนมัติทุกปี)

 

**ยกตัวอย่าง**
วันจดทะเบียน 01-03-2550 สมาชิกกำหนดให้แจ้งเตือน "ปีที่จะแจ้งเตือน ครั้งที่ 1" คือปี 2559
ดังนั้นเมื่อถึงวันที่ 01-03-2559 = ปีหมดอายุทะเบียนรถ และทันทีที่สมาชิกล็อคอิน เข้ามาในระบบเมื่อใดก็ตามหลังวันที่ดังกล่าวมาถึง
"ปีที่จะแจ้งเตือน ครั้งต่อไป" จะถูกอัพเดทอัตโนมัติ เป็น 01-03-2560 ทันที

("ปีที่จะแจ้งเตือน ครั้งที่ 1 = ปีที่จะแจ้งเตือน ครั้งต่อไป = ปีที่ทะเบียนรถหมดอายุ")

จะเห็นได้ว่า ระบบการแจ้งเตือนนั้น จะยึดโดยใช้ (ปี) เป็นหลัก ส่วนวันและเดือน จะคงตามที่สมาชิกบันทึกเข้ามาตรงวันจดทะเบียนรถ

 

ถาม-ตอบ
- วันจดทะเบียนรถแก้ไขได้หรือไม่ ?
ตอบ : สมาชิกสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา ตราบเท่าที่อายุของสมาชิกยังคงมี
- ปีที่แจ้งเตือนจะ auto ไปตลอดหรือไม่ หลังจากบันทึก
ตอบ : ปีที่แจ้งเตือนจะ auto ไปตลอดทุกปี สมาชิกบันทึกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งมันจะช่วยลดเวลาการทำงานของสมาชิกได้อย่างมาก