อัตราการเสียภาษีรถประจำปีสำหรับรถยนต์


วิธีคิดภาษีรถยนต์มี 2 แบบ

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จะเก็บตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี.)

1. ความจุกระบอกสูบ (ซีซี.) บาท
1.1 600 .50
1.2 601 - 1,800 1.50
1.3 เกิน 1,800 4
2. เป็นนิติบุคคลที่มิได้เป็นผู้ให้เช่าซื้อ 2 เท่า
3. เป็นรถเก่าใช้งานมานานเกิน 5 ปี ให้ลดภาษี ร้อยละ
3.1 ปีที่ 6 10
3.2 ปีที่ 7 20
3.3 ปีที่ 8 30
3.4 ปีที่ 9 40
3.5 ปีที่ 10 และปีต่อๆไป 50

อัตราการเสียภาษีประจำปีรถยนต์คิดตามน้ำหนักรถ

น้ำหนักรถ(กิโลกรัม) 1.รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
เกิน 7 คน
1.รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด

2.รถยนต์บริการ

1.รถยนต์รับจ้าง 1.รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
2.รถยนต์ลากจูง
3.รถแทรกเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ในการเกษตร
ไม่เกิน 500 150 450 185 300
501 - 750 300 750 340 450
751 - 1,000 450 1,050 450 600
1,001 - 1,250 800 1,350 560 750
1,251 - 1,500 1,000 1,650 685 900
1,501 - 1,750 1,300 2,100 875 1,050
1,751 - 2,000 1,600 2,550 1,060 1,350
2,001 - 2,500 1,900 3,000 1,250 1,650
2,501 - 3,000 2,200 3,450 1,435 1,950
3,001 - 3,500 2,400 3,900 1,625 2,250
3,501 - 4,000 2,600 4,350 1,810 2,550
4,001 - 4,500 2,800 4,850 2,000 2,850
4,501 - 5,000 3,000 5,250 2,185 3,150
5,001 - 6,000 3,200 5,750 2,375 3,450
6,001 - 7,000 3,400 6,150 2,560 3,750
7,000 ขึ้นไป 3,600 6,600 2,750 4,050

เสียงตอบรับจากผู้ใช้งาน

ใช้งานง่าย บันทึกข้อมูลได้เยอะดี
มีระบบแจ้งเตือนด้วยดีมากๆครับ ทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับ

โดย คุณธเนศ / ราชบุรี

สามารถสั่งปริ้นเป็นเอกสารหรือ
จะดูแบบ Online ตอนไหนก็ได้ เยี่ยมครับ

โดย คุณต้อม / สมุทรสงคราม

ชอบตรงมีระบบป้องกันข้อมูลครับ
ข้อมูลเฉพาะเราเท่านั้นที่ดูได้ ดีมากๆเลย

โดย คุณเอ้ / เชียงราย

ขอขอบคุณ

สถานตรวจสภาพรถ นันท์นภัส 24

สถานตรวจสภาพรถ วี เอ เอส เซอร์วิส

สถานตรวจสภาพรถ เข็มพรเซอร์วิส

สถานตรวจสภาพรถ กริชทองทรัพย์เซอร์วิส

สถานตรวจสภาพรถ สินทวียานยนต์

สถานตรวจสภาพรถ สุทัศน์การช่าง

สถานตรวจสภาพรถ SRservice

สถานตรวจสภาพรถ ชูชัยยนต์

สถานตรวจสภาพรถ พรชัยออโต้เซลล์

สถานตรวจสภาพรถ ศักรินทร์ออโต้เทค

สถานตรวจสภาพรถ ม.เจริญยนต์ แยกโป่ง 2015

Mamee Insurance

สถานตรวจสภาพรถ ธนะโชติ

ดับบลิววาย คาร์เซ็นเตอร์

สถานตรวจสภาพรถ พรนิพัทธ์

สถานตรวจสภาพรถ ตติยาเซอร์วิส

สถานตรวจสภาพรถ หนองแฝกยโสธร

อติรุจประกันภัย

บ้านสีเขียวประกันภัย

หจก.ตรวจสภาพรถอุ่นใจ

เมธาประกันภัย

สถานตรวจสภาพรถ กัสโต้คาร์เซอร์วิส

สถานตรวจสภาพรถ บีบีเซอร์วิส

สถานตรวจสภาพรถ อีซี่เคลม

PHAT INSURANCE

Admin Talk

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยโปรแกรมของเราจะช่วยให้สมาชิกทุกท่านทำงานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น และหากมีข้อเสนอแนะ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ท่านสามารถส่งคำแนะนำหาเราได้ทันที ”

by, Administrator

Our Partners